ข่าวประชาสัมพันธ์

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดจัดวันนัดพบแรงงานและจัดหางาน นักเรียน นักศึกษา ทํางานปิดภาคเรียน