ข่าว กยศ.

ประกาศแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมทุกประเภท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562