ข่าว กยศ.

ประกาศสำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. รายเก่า (ย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระดับการศึกษา) เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562