ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน บริษัทเซิร์ฟเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จํากัด