กิจกรรมกองพัฒฯ

พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น งานศิษย์เก่าประจำปี 2563