กิจกรรมกองพัฒฯ

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา