กิจกรรมกองพัฒฯ

กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562