กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562