กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร