กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเรื่องพิจารณาประกาศ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562