กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่