กิจกรรมกองพัฒฯ

รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- 15.00 น. ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช