กิจกรรมกองพัฒฯ

ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562