กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต