กิจกรรมกองพัฒฯ

ผู้บริหารให้โอวาทกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต แก่ น.ส.มณทิพย์ ศรีรักษา