กิจกรรมกองพัฒฯ

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้หญิง (รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง)