กิจกรรมกองพัฒฯ

ม.ราชภัฏนครฯ ประชุมร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และ รพ.สต.บ้านป่ายาง หารือแนวทางการให้บริการสุขภาพและอนามัยแก่นักศึกษา