กิจกรรมกองพัฒฯ

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.นศ. จัดกิจกรรม NSTRU AMBASSADOR 2022 | FINAL COMPETITION