กิจกรรมกองพัฒฯ

กองพัฒนานักศึกษา มรภนศ. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว