กิจกรรมกองพัฒฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี