กิจกรรมกองพัฒฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2565