กิจกรรมกองพัฒฯ

มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC