กิจกรรมกองพัฒฯ

คณะอนุกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ มรภ.นศ.เพื่อเก็บคะเเนนการประกวดกิจกรรมในโครงการระดับพื้นที่จะนำคะเเนนไปรวมกับการประเมินระดับประเทศต่อไป