กิจกรรมกองพัฒฯ

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์ธรรมราชและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564