กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 18 มหาชัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563