กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 18 “มหาชัยเกมส์”