กิจกรรมกองพัฒฯ

แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช