กิจกรรมกองพัฒฯ

พิธีประดับยศและเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหาร มรภ.นศ.