กิจกรรมกองพัฒฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563