กิจกรรมกองพัฒฯ

รศ.ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มรภ.นศ รวม 25,000 บาท