กิจกรรมกองพัฒฯ

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560