กิจกรรมกองพัฒฯ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี