กิจกรรมกองพัฒฯ

ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม