กิจกรรมกองพัฒฯ

สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด