Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึก...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

กองพัฒนานักศึกษา - 09 ธันวาคม 2563 670 ครั้ง
img-news

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความประสงค์ขอมอบเงินเพื่อให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่...
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้