Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

กองพัฒนานักศึกษา - 06 พฤศจิกายน 2563 79 ครั้ง
img-news

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับสมัครทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. รายละเอียดการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้