Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการขอผ่อนผันการเ...
ข่าวงานวิชาการทหาร

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 05 ตุลาคม 2563 1554 ครั้ง
img-news

       ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม –  30 พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศให้นักศึกษาทราบ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

1. นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผัน ให้ลงชื่อผ่านแบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2563 ผ่านทาง QR CODE หรือ คลิกที่นี่ ให้ครบถ้วน (ตามตัวอย่างแนบ) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2563 

2. นักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันลงชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นเอกสารที่กองพัฒนาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563
1. ประกาศเรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ข้อปฏิบัตินักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผันทหาร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3. แบบแจ้งผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้