Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึ...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 27 สิงหาคม 2563 360 ครั้ง
img-news

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณา ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียง ให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้าน ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้