Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึ...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 17 สิงหาคม 2563 447 ครั้ง
img-news

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณา ทุนการศึกษาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สําหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะ ศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่...
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้