Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก รายละเอียดข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึ...
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 17 สิงหาคม 2563 301 ครั้ง
img-news

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป มีความประสงค์ขอมอบเงิน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่อเนื่อง ๒ ปีสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ใบสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้