Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ กองพัฒนานักศึกษา จัด...
ภาพกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 08 ตุลาคม 2563 140 ครั้ง
img-gallery

วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทำงานตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างนักศึกษาเป็น " วิศวกรสังคม " เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ