Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ การประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรา...
ภาพกิจกรรม

การประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 02 กันยายน 2563 41 ครั้ง
img-gallery

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ ได้จัดประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแถลงนโยบายขององค์กรนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ  และการพิจารณาแผนการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา 2563  ขององค์การนักศึกษาทุกองค์กร ณ  ห้องประชุม ชั้น4 กองพัฒนานักศึกษา

 

ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่...

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ