Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัส...
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 05 สิงหาคม 2563 53 ครั้ง
img-gallery

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดย นายสกล  จันทรักษ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจากทุกคณะ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4

ดูรูปภาพเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ