Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุน...
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 22 กรกฎาคม 2563 96 ครั้ง
img-gallery

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4

 

ดูรูปเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ