Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563...
ภาพกิจกรรม

ประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 10 กรกฎาคม 2563 109 ครั้ง
img-gallery

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าของกิจการหอพักเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้หอพักปฏิบัติตามลักษณะและมาตรฐานของหอพักตามพระราชบัณญัติหอพัก พ.ศ.2558 (คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ