Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภ...
ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 09 กรกฎาคม 2563 83 ครั้ง
img-gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความปลอดภัย ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม...คลิกที่นี่

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ