Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลก...
ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 04 มีนาคม 2563 179 ครั้ง
img-gallery

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 และกิจกรรมสัมมนาผู้นำนิสิต นักศึกษา อุดมศึกษาภาคใต้ ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย  นางสาวสุดใจ สุขคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรตัวแทนจากทุกคณะ และองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4  อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ