Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ภาพกิจกรรมกองพัฒฯ ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร...
ภาพกิจกรรม

ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาค

ผู้ดูแลระบบ กองพัฒนานักศึกษา - 26 กุมภาพันธ์ 2563 657 ครั้ง
img-gallery

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศ ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี นำโดย อาจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี นายธนานันท์ ไข่แก้ว นางสาวสุรีมา มฤคี นายภูธเรศ มูสิกะปูน นำตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายรัฐชัย ชัยประพันธ์ นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ นายอธิวัฒน์ ผลหิรัญ นายเกียรติภูมิ หมาดเส็น นางสาวอัจฉรา ประวัน และนางสาวชุติมา ขาวขะวงศ์  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัลบั้มกิจกรรมกองพัฒฯ