Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ รูปหน้าปก ชื่อข่าว วันที่ประกาศ
1 ประชุมปรึกษาหารือด้านการแนะแนวและงานพยาบาลกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 22 ต.ค. 2563
2 การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 21 ต.ค. 2563
3 กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต 20 ต.ค. 2563
4 ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2563
5 กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 14 ต.ค. 2563
6 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 12 ต.ค. 2563
7 กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 08 ต.ค. 2563
8 ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 07 ต.ค. 2563
9 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์ ปีการศึกษา 2563 24 ก.ย. 2563
10 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 15 ก.ย. 2563
11 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 09 ก.ย. 2563
12 การประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 02 ก.ย. 2563
13 ประชุมเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" ด้านการจัดการขยะชุมชน 02 ก.ย. 2563
14 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 27 ส.ค. 2563
15 กิจกรรมเพ้นท์กระถางต้นไม้ DIY 27 ส.ค. 2563
16 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา 21 ส.ค. 2563
17 ประชุมตรวจประเมินสุขาภิบาลร้านอาหาร ครั้งที่ 1/2563 21 ส.ค. 2563
18 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาชีวิต ประจำปีการศึกษา 2563 21 ส.ค. 2563
19 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 05 ส.ค. 2563
20 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา 22 ก.ค. 2563
21 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 17 ก.ค. 2563
22 ประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563 10 ก.ค. 2563
23 ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 09 ก.ค. 2563
24 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 09 ก.ค. 2563
25 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 28 พ.ค. 2563
26 กองพัฒนานักศึกษา ยินดีกับตัวแทนนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 18 มี.ค. 2563
27 ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม 04 มี.ค. 2563
28 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาค 26 ก.พ. 2563
29 กิจกรรม ทำกระเป๋าและผ้าพันคอจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 19 ก.พ. 2563
30 พิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันราชภัฏ" 2563 14 ก.พ. 2563
31 ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 12 ก.พ. 2563
32 ประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งของขององค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 07 ก.พ. 2563
33 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาชัยเกมส์ 06 ก.พ. 2563
34 ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 03 ก.พ. 2563
35 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 23 ม.ค. 2563
36 ประชุมการจัดระบบบริการด้านการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 1/2563 22 ม.ค. 2563
37 คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหอพัก 13 ม.ค. 2563
38 คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 02 ม.ค. 2563
39 การประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 27 ธ.ค. 2562
40 พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น งานศิษย์เก่าประจำปี 2563 24 ธ.ค. 2562
41 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 23 ธ.ค. 2562
42 สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25 พ.ย. 2562
43 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 18 ต.ค. 2562
44 ประชุมงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิเศษ/2562 16 ต.ค. 2562
45 ประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 25 ก.ย. 2562
46 พิจารณาทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 28 ส.ค. 2562
47 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 ส.ค. 2562
48 โครงการ NSTRU SMART DRIVES ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร 21 ส.ค. 2562
49 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/2562 20 ส.ค. 2562
50 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 ส.ค. 2562
51 ประชุม ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา 19 ส.ค. 2562
52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการกีฬาในเครือข่ายสู่อาเซียน 09 ส.ค. 2562
53 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 05 ส.ค. 2562
54 ประชุมการเปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 02 ส.ค. 2562
55 ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับปริญญา ปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2562
56 โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย 30 ก.ค. 2562
57 ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 22 ก.ค. 2562
58 กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 2562
59 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 18 ก.ค. 2562
60 พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562 08 ก.ค. 2562
61 กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ พ.อ.สุริน  ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ 02 ก.ค. 2562
62 ประชุมผู้คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา 01 ก.ค. 2562
63 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร 28 มิ.ย. 2562
64 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562 25 มิ.ย. 2562
65 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร และร้านจำหน่ายอาหาร ของมหาวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2562
66 โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรม NSTRU FRESHY BEGINNING CAMP 12 มิ.ย. 2562
67 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
68 รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 08 มิ.ย. 2562
69 การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1 07 มิ.ย. 2562
70 ประชุมเพื่อเตรียมการงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 07 มิ.ย. 2562
71 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 31 พ.ค. 2562
72 ประชุมสรรหากรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562
73 พิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 23 เม.ย. 2562
74 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 เม.ย. 2562
75 กิจกรรม บุญเดือนห้า สงกรานต์มหาชัย ปิดโลกกิจกรรม 11 เม.ย. 2562
76 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีระดับดีเยี่ยม และดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 11 เม.ย. 2562
77 บวงสรวงเจ้าพ่อมหาชัย  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 10 เม.ย. 2562
78 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2562 03 เม.ย. 2562
79 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 03 เม.ย. 2562
80 กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 01 เม.ย. 2562
81 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "เครปเย็น" 25 มี.ค. 2562
82 กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 19 มี.ค. 2562
83 ประชุมเรื่องพิจารณาประกาศ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 13 มี.ค. 2562
84 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "ซูชิ" 13 มี.ค. 2562
85 ประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
86 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ 2 08 มี.ค. 2562
87 พิธีเปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 07 มี.ค. 2562
88 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ 07 มี.ค. 2562
89 มอบทุนพระราชทานเพื่ือการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 01 มี.ค. 2562
90 กลุ่มงานหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมพี่ติวต้องหอพัก โดยจัดกิจกรรมติววิชาคณิตศาสตร์ 01 มี.ค. 2562
91 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมและจับฉลากกลุ่มกีฬาในกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2562 20 ก.พ. 2562
92 มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2562
93 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 12 ก.พ. 2562
94 รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- 15.00 น. ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ก.พ. 2562
95 กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 23 ม.ค. 2562
96 กองพัฒนานักศึกษาได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค. 2562
97 ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562
98 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 09 ม.ค. 2562
99 การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 28 ธ.ค. 2561
100 ประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 22 ม.ค. 2562
101 โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 29 พ.ย. 2561
102 หอพักเครือข่าย (โครงการหอพักติดดาว) 20 พ.ย. 2561
103 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนของให้แก่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20 พ.ย. 2561
104 ผู้บริหารให้โอวาทกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต แก่ น.ส.มณทิพย์ ศรีรักษา 08 พ.ย. 2561
105 ประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ 08 พ.ย. 2561
106 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร (ครั้งที่ 2) 07 พ.ย. 2561
107 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร และการกำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคต 07 พ.ย. 2561
108 แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 29 ต.ค. 2561
109 รับมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล 29 ต.ค. 2561
110 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 26 ต.ค. 2561
111 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 22 ต.ค. 2561
112 พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 18 ต.ค. 2561
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 12 ต.ค. 2561
114 สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด 10 ต.ค. 2561
115 ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ส้มแป้น เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประเภทเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561 03 ต.ค. 2561
116 พิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจากคณะพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
117 ประชุมสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2/2561) 28 ก.ย. 2561
118 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 28 ก.ย. 2561
119 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 ก.ย. 2561
120 การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
121 กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 28 ก.ย. 2561

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้