Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
หน้าหลัก ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ลำดับ รูปหน้าปก ชื่อข่าว วันที่ประกาศ
1 กองพัฒนานักศึกษา ยินดีกับตัวแทนนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 18 มี.ค. 2563
2 ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ดนตรีและวัฒนธรรม 04 มี.ค. 2563
3 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ระดับภาค 26 ก.พ. 2563
4 กิจกรรม ทำกระเป๋าและผ้าพันคอจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 19 ก.พ. 2563
5 พิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วันราชภัฏ" 2563 14 ก.พ. 2563
6 ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 12 ก.พ. 2563
7 ประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งของขององค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 07 ก.พ. 2563
8 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาชัยเกมส์ 06 ก.พ. 2563
9 ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 03 ก.พ. 2563
10 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 23 ม.ค. 2563
11 ประชุมการจัดระบบบริการด้านการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 1/2563 22 ม.ค. 2563
12 คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหอพัก 13 ม.ค. 2563
13 คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 02 ม.ค. 2563
14 การประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 27 ธ.ค. 2562
15 พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น งานศิษย์เก่าประจำปี 2563 24 ธ.ค. 2562
16 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 23 ธ.ค. 2562
17 สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25 พ.ย. 2562
18 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 18 ต.ค. 2562
19 ประชุมงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิเศษ/2562 16 ต.ค. 2562
20 ประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา 25 ก.ย. 2562
21 พิจารณาทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 28 ส.ค. 2562
22 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 ส.ค. 2562
23 โครงการ NSTRU SMART DRIVES ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร 21 ส.ค. 2562
24 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/2562 20 ส.ค. 2562
25 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 ส.ค. 2562
26 ประชุม ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา 19 ส.ค. 2562
27 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการกีฬาในเครือข่ายสู่อาเซียน 09 ส.ค. 2562
28 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร 05 ส.ค. 2562
29 ประชุมการเปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 02 ส.ค. 2562
30 ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับปริญญา ปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2562
31 โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย 30 ก.ค. 2562
32 ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 22 ก.ค. 2562
33 กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20 ก.ค. 2562
34 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 18 ก.ค. 2562
35 พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562 08 ก.ค. 2562
36 กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ พ.อ.สุริน  ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ 02 ก.ค. 2562
37 ประชุมผู้คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา 01 ก.ค. 2562
38 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร 28 มิ.ย. 2562
39 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562 25 มิ.ย. 2562
40 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร และร้านจำหน่ายอาหาร ของมหาวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2562
41 โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรม NSTRU FRESHY BEGINNING CAMP 12 มิ.ย. 2562
42 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
43 รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 08 มิ.ย. 2562
44 การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1 07 มิ.ย. 2562
45 ประชุมเพื่อเตรียมการงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 07 มิ.ย. 2562
46 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 31 พ.ค. 2562
47 ประชุมสรรหากรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562
48 พิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 23 เม.ย. 2562
49 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 เม.ย. 2562
50 กิจกรรม บุญเดือนห้า สงกรานต์มหาชัย ปิดโลกกิจกรรม 11 เม.ย. 2562
51 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีระดับดีเยี่ยม และดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561 11 เม.ย. 2562
52 บวงสรวงเจ้าพ่อมหาชัย  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) 10 เม.ย. 2562
53 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2562 03 เม.ย. 2562
54 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 03 เม.ย. 2562
55 กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 01 เม.ย. 2562
56 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "เครปเย็น" 25 มี.ค. 2562
57 กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 19 มี.ค. 2562
58 ประชุมเรื่องพิจารณาประกาศ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 13 มี.ค. 2562
59 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "ซูชิ" 13 มี.ค. 2562
60 ประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 13 มี.ค. 2562
61 โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ 2 08 มี.ค. 2562
62 พิธีเปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) 07 มี.ค. 2562
63 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ 07 มี.ค. 2562
64 มอบทุนพระราชทานเพื่ือการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 01 มี.ค. 2562
65 กลุ่มงานหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมพี่ติวต้องหอพัก โดยจัดกิจกรรมติววิชาคณิตศาสตร์ 01 มี.ค. 2562
66 กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมและจับฉลากกลุ่มกีฬาในกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2562 20 ก.พ. 2562
67 มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2562
68 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ 12 ก.พ. 2562
69 รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- 15.00 น. ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ก.พ. 2562
70 กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 23 ม.ค. 2562
71 กองพัฒนานักศึกษาได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค. 2562
72 ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 17 ม.ค. 2562
73 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม 09 ม.ค. 2562
74 การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 28 ธ.ค. 2561
75 ประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 22 ม.ค. 2562
76 โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 29 พ.ย. 2561
77 หอพักเครือข่าย (โครงการหอพักติดดาว) 20 พ.ย. 2561
78 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนของให้แก่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20 พ.ย. 2561
79 ผู้บริหารให้โอวาทกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 พร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิภาวดีรังสิต แก่ น.ส.มณทิพย์ ศรีรักษา 08 พ.ย. 2561
80 ประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้ 08 พ.ย. 2561
81 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร (ครั้งที่ 2) 07 พ.ย. 2561
82 ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร และการกำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคต 07 พ.ย. 2561
83 แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช 29 ต.ค. 2561
84 รับมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล 29 ต.ค. 2561
85 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 26 ต.ค. 2561
86 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน 22 ต.ค. 2561
87 พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 18 ต.ค. 2561
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9 ครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 12 ต.ค. 2561
89 สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด 10 ต.ค. 2561
90 ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ส้มแป้น เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ประเภทเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561 03 ต.ค. 2561
91 พิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจากคณะพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
92 ประชุมสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2/2561) 28 ก.ย. 2561
93 พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 28 ก.ย. 2561
94 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 ก.ย. 2561
95 การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 28 ก.ย. 2561
96 กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 28 ก.ย. 2561

แสดงความคิดเห็น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้