• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103
เมนูลัดเว็บภายในมหาวิทยาลัย
 กิจกรรมที่จะถึง

กิจกรรมที่ใกล้จะถึง จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่นี่

Website : student.nstru.ac.th

Facebook : กองพัฒนานักศึกษา

27 ตุลาคม 2561

เปิดตัวผู้เข้าประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY & GIRL 2018

29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

8 ตุลาคม 2561

แห่หมฺรับ ณ ทุ่งท่าลาด

ข่าวกองทุน / กยศ.
image

ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน...

28 กันยายน 2561

image

ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้...

28 กันยายน 2561

image

ข้อปฏิบัติก่อนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงิ...

28 กันยายน 2561

image

ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่...

28 กันยายน 2561

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง...

22 ตุลาคม 2561


ประกาศ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิ...

22 ตุลาคม 2561


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสั...

19 ตุลาคม 2561


ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2019 จังหวัดนค...

16 ตุลาคม 2561


แจ้งนักศึกษาเพื่อรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.บป...

16 ตุลาคม 2561


การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรา...

05 ตุลาคม 2561


ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปี...

10 ตุลาคม 2561


คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ส่งเสริมความเสมอภาคแล...

02 ตุลาคม 2561


แจ้งเรื่องการจัดทำบัตรนักศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และกศ.บป. โดยธนาคารกส...

01 ตุลาคม 2561


ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

01 ตุลาคม 2561


รับสมัครนักศึกษาเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...

01 ตุลาคม 2561


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึ...

01 ตุลาคม 2561

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน...

22 ตุลาคม 2561


พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะก...

18 ตุลาคม 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราช...

12 ตุลาคม 2561


สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด ...

10 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ระบบ สำหรับนักศึกษา